Nyheter

NYHETER

2020-02-19

Vi startar ett samarbete med Dataklimat gällande service- underhållsarbete åt Telenor där vi även har beredskap för akut felavhjälpning.


2020-01-02

IP-Only förlänger vårt underhålls- och installationsavtal.


2019-12-01

Vi tecknar Ram-avtal med Tele2 avseende installation- och serviceuppdrag.


2019-10-01

Vi tecknar Ram-avtal med Teracom avseende installation- och serviceuppdrag.


2019-01-07 

Vi hälsar vår nya medarbetare i Göteborg, Jonathan DaSilva Larsson, varmt välkommen.


2019-01-01

Underhålls- och installationsavtalet med IP-Only förlängs återigen vilket vi är mycket glada över.


2018-05-28

Vi häsar vår nya medarbetare i Norrköping, Oscar Helgesson, varmt välkommen.


2018-01-31

Vi tecknar Ram-avtal avseende entreprenadtjänster med Telia Company AB.


2018-01-03

Vi har återigen fått fortsatt förtroende av IP-Only som förlänger våra underhålls- och installationsavtal.


2017-01-01

Vi har fått fortsatt förtroende av IP-Only AB som förlänger våra underhålls- och installationsavtal.


2016-08-01

Nu breddar vi oss geografiskt och startar en avdelning i Norrköping.

Vi hälsar vår nya medarbetare Pelle Hurtig varmt välkommen.

.