Nyheter

2019-01-07 

Vi hälsar vår nya medarbetare i Göteborg, Jonathan DaSilva Larsson, varmt välkommen.


2019-01-01

Underhålls- och installationsavtalet med IP-Only förlängs återigen vilket vi är mycket glada över.


2018-05-28

Vi häsar vår nya medarbetare i Norrköping, Oscar Helgesson, varmt välkommen.


2018-01-03

Vi har återigen fått fortsatt förtroende av IP-Only som förlänger våra underhålls- och installationsavtal.


2017-04-03

Vi hälsar Hans Svensson varmt välkommen då han förstärker styrkan i Göteborg.


2017-01-01

Vi har fått fortsatt förtroende av IP-Only AB som förlänger våra underhålls- och installationsavtal.


2016-09-01

Vi utökar styrkan i Göteborg och hälsar Tobias Lindblad varmt välkommen.


2016-08-01

Nu breddar vi oss geografiskt och startar en avdelning i Norrköping.

Vi hälsar våra nya medarbetare Pelle Hurtig, Daniel Larsson och Thomas Larsson varmt välkomna.


2016-01-01

Vi har fått fortsatt förtroende av IP-Only AB som förlänger våra underhålls- och installationsavtal..

NYHETER